بانک اطلاعاتی پژوهشی

 

راه اندازی دو دیتارجیستری "دیابت و پوکی استخوان" در سال گذشته ، و همچنین وارد نمودن اطلاعات پرونده بیش از 3000 بیمار در این دو پایگاه داده در سال 1395 ، شرایط مناسبی را جهت استفاده پژوهشی از اطلاعات موجود در سیستم ، توسط پژوهشگران فراهم نموده است.

تنظیم و درج : مهندس مهرناز جوان بخت