حفظ حقوق واحد توسعه تحقیقات بالینی

ابلاغیه شماره 506/د/700 ، مورخ 1391/02/16 معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت : کلیۀ مقالات و گزارش پایانی طرحها و پایان نامه هایی که از مشاوره های واحد بهره مند می شوند ، لازم است در قسمت تقدیر و تشکر ، از خدمات واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان مربوطه تقدیر و قدردانی نمایند.

 

"متن تقدیر و تشکر در کتابچه ها و مقالات"

English Articles

For Non-Financial supports : We would like to thank from the “Clinical Research Development Center of Baqiyatallah hospital” for their kindly cooperation

For Financial supports : This study was supported by a grant from “Clinical Research Development Center of Baqiyatallah hospital

مقالات فارسی و کتابچه ها

حمایت مالی : با تشکر از حمایت مالی و مشاوره های ارزشمند معاونت پژوهش و فن آوری واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان بقیه الله الاعظم عج

حمایت غیر مالی : با تشکر از همکاری ها و مشاوره های ارزشمند معاونت پژوهش و فن آوری واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان بقیه الله الاعظم عج

 

تنظیم و درج : مهندس مهرناز جوان بخت