آموزش

amozesh_fw(1).png

این موضوع اهمیت آموزش صحیح و ارتقاء سطح دانش بیماران در حیطه درمان بیماریشان را امری ضروری و اجتناب ناپذیر نموده ، موجب افزایش انگیزه و شوق درمان می شود ، نحوه صحیح مراقبت از خود را به بیمار و همراهان وی می آموزد ، موفقیت درمان را چند برابر کرده و تلاش و کوشش پزشک و پرستار را به ثمر می نشاند . بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بقیه الله الاعظم  (عج) این افتخار را دارد که جزء یکی از بهترین مراکزی است که بیماران و همراهان خود را در بدو ورود و قبل از بستری شدن آموزش داده و ضمن معرفی بیمارستان آنها را با روند درمانی خود آشنا می سازد . این امر علاوه بر کاهش اضطراب و استرس بیمار ، در پذیرش مراحل درمانی به بیمار بسیار کمک خواهد نمود .

آموزش های این مرکز شامل موارد ذیل است :

  1. آموزش حضوری بیماران و همراهان .
  2. باشگاه آموزش بیمار .
  3. آموزش مراقبت بیماران در منزل توسط پرستار بخش هنگام ترخیص .
  4. پیگیری وضعیت بیماران بعد از ترخیص از طریق تماس با منزل بیمار .
  5. پخش مداوم دستورالعمل های پزشکی از شبکه داخلی بیمارستان و ارائه CD آن به بیماران .
  6. تهیه کتابچه ها و پمفلت های مختلف متناسب با مراحل درمان و ارائه به بیماران .