آرشیو نشریات MEPP

اول دفتر به نام خدا

 

 Medication Errors Preventive Paper

" نوشتار بازدارنده از خطاهای دارویی "

 

صفحه ایست الکترونیک و یا کاغذی که به منظور پیشگیری از خطاهای احتمالی در زمینه دارو درمانی ( Medication Errors ) و ارتقاء ایمنی بیماران ( Patients Safety  ) برای اولین بار توسط دکتر محمد سعیدی در سال 1394در بیمارستان رسول اکرم (ص) طراحی و تدوین گردید و با حمایت هاو تشویق های مسئولین بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) رشد کرد و به اوج خود رسید و اکنون می تواند به همّت هر یک از پرسنل دلسوز درمان تالیف ، طراحی و توزیع گردد . هدف نهایی ما نیز مانند هر داروساز بیمارستانی ( Hospital Pharmacist ) دستیابی به اجرای حرفه ای مراقبت های دارویی  ( Pharmaceutical Care ) به گونه ایست که منجر به بهبود زندگی بیماران گردد.

امید است که نقشی هرچند اندک در کاهش خطاهای دارویی به صورت پیشگیرانه ایفا نماید .

 

 

شما عزیزان می توانید در این قسمت به آرشیو نشریات MEPP تدوین شده در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حضرت بقیه الله الاعظم (عج) دسترسی داشته باشید .

 

MEPP آذر ماه 95

نوشتار بازدارنده از خطاهای دارویی آذر 95

 

MEPP آبان ماه 1395

نوشتار بازدارنده از خطاهای دارویی آبان 95


 

MEPP بهمن ماه 95

نوشتار بازدارنده از خطاهای دارویی بهمن 95

 

MEPP دی 95

نوشتار بازدارنده از خطاهای دارویی دی 95


 

MEPP فروردین ماه 96

نوشتار بازدارنده از خطاهای دارویی فروردین 96

 

MEPP اسفند 95

نوشتار بازدارنده از خطاهای دارویی اسفند 95


 

MEPP خرداد ماه 96

نوشتار بازدارنده از خطاهای دارویی خرداد 96

 

MEPP اردیبهشت 96

نوشتار بازدارنده از خطاهای دارویی اردیبهشت 96


 

MEPP تیر ماه 96

نوشتار بازدارنده از خطاهای دارویی تیر 96

 

MEPP پاسخ به سوالات خرداد 96

نوشتار بازدارنده از خطاهای دارویی پاسخ به سوالات خرداد 96


 

MEPP شهریور ماه 96

نوشتار بازدارنده از خطاهای دارویی شهریور 96

 

MEPP مرداد 96

نوشتار بازدارنده از خطاهای دارویی مرداد 96


 

MEPP دوزهای تجویزآنتی دوتها شهریور 96

نوشتار بازدارنده از خطاهای دارویی ، هدیه روز پزشک

 

MEPP شهریور 96

نوشتار بازدارنده از خطاهای دارویی شهریور 96


 

MEPP مهر ماه 96

نوشتار بازدارنده از خطاهای دارویی مهر 96

 

MEPP مهر ماه 96

نوشتار بازدارنده از خطاهای دارویی مهر 96


 

MEPP آبان ماه 96

نوشتار بازدارنده از خطاهای دارویی آبان 96

 

MEPP آبان ماه 96

نوشتار بازدارنده از خطاهای دارویی آبان 96


 

MEPP آذر ماه 96

نوشتار بازدارنده از خطاهای دارویی آذر 96

 

MEPP آذرماه 96

نوشتار بازدارنده از خطاهای دارویی آذر 96

 

MEPP بهمن ماه 96

نوشتار بازدارنده از خطاهای دارویی بهمن 96

 

MEPP دی ماه 96

نوشتار بازدارنده از خطاهای دارویی دی 96

 

MEPP اسفند 96

نوشتار بازدارنده از خطاهای دارویی اسفند ماه 96 

 

MEPP بهمن 96

نوشتار بازدارنده از خطاهای دارویی بهمن 96

 

MEPP لیست داروهای مشابه از نظر آوایی 96

لیست داروهای مشابه از نظر آوایی _ زمستان 96

 

MEPP کتابچه معرفی داروهای مشابه از نظر آوایی 96

کتابچه معرفی داروهای مشابه از نظر آوایی _ زمستان 96

 

MEPP فروردین 97

نوشتار بازدارنده از خطاهای دارویی فروردین ماه 97 

 

MEPP اسفند 96

نوشتار بازدارنده از خطاهای دارویی اسفند ماه 96