شورای پژوهش

ردیف

نام نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

تخصص

1

آقای دکتر علیرضا جلالی

فوق تخصص

بیهوشی قلب

2

آقای دکتر مرتضی ایزدی

تخصص

عفونی

3

آقای دکتر غلامحسین علیشیری

فوق تخصص

روماتولوژی

4

آقای دکتر مهدی ابراهیم نیا

Ph.D

مدیریت بهداشت و درمان

5

خانم دکتر محبوبه السادات حسینی

فوق تخصص

غدد

6

آقای مهندس محمد جواد نواحی

فوق لیسانس

انفورماتیک پزشکی

7

آقای دکتر صابری

تخصص

پزشکی اجتماعی

8

آقای دکتر رضا محتشمی

تخصص

داخلی

9

آقای دکتر علی رحمانی

Ph.D

پرستاری

10

آقای دکتر نعمت الله  جنیدی جعفری

فوق تخصص

عفونی

11

آقای دکتر مجتبی سپندی

تخصص

اپیدمیولوژی

12

آقای دکتر مجید شهرتی

تخصص

فارماکولوژی بالینی

13

خانم مهندس سمانه وحیدی فر

فوق لیسانس

ژنتیک