حوزه نمایندگی ولی فقیه

وظیفه ذاتی نمایندگی ولی فقیه در سپاه تقویت بعد معنوی کارکنان است و نمایندگی ولی فقیه باید امور مربوط به مسائل معنوی و دینی کارکنان را پیگیری نماید.

با توجه به اینکه روحانیون باید مسائل روز را زودتر از دیگران بفهمند و در شناخت جریان های سیاسی و دشمن شناسی بهتر از دیگران عمل کنند، طبق ضوابط جهت گیری فکری سپاه بر عهده نمایندگی ولی فقیه است .

اولین وظیفه هم سویی با رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است.

دومین وظیفه: طبق منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) تولید فکر کنیم.

باید از لحاظ نظم و انضباط و نوع تعامل با ارباب رجوع الگو باشیم .

 

تنظیم : حسین بختیاری_روابط عمومی بیمارستان

 

 

درج کننده : مهندس مینا قمری علمداری