روسای پیشین بیمارستان

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : دکتر محمد حسین نوربالا

رشته تحصیلی : متخصص ارولوژی _ فلوشیپ پیوند کلیه
سال ریاست بیمارستان : 1363 - 1366

 

 

 

نام و نام خانوادگی : دکتر محسن کاظمی مقدم

رشته تحصیلی : متخصص چشم پزشکی _ فلوشیپ شبکیه
سال ریاست بیمارستان : 1366 - 1369

 

 

 

نام و نام خانوادگی : دکتر محمد مهدی باستانی

رشته تحصیلی : متخصص گوش و حلق و بینی
سال ریاست بیمارستان : 1363 - 1366

 

 

 

نام و نام خانوادگی : دکتر احمد شجاعی

رشته تحصیلی : متخصص چشم پزشکی
سال ریاست بیمارستان : 1370/01 - 1370/06

 

 

 

نام و نام خانوادگی : دکتر غلامحسین کاظمیان

رشته تحصیلی : متخصص ارتوپدی
سال ریاست بیمارستان : 1370 - 1372

 

 

 

نام و نام خانوادگی : دکتر حمید آقا میری

رشته تحصیلی : PH.D انگل شناسی
سال ریاست بیمارستان : سه ماه ابتدای 1373

 

 

 

نام و نام خانوادگی : دکتر داود کاظمی صالح

رشته تحصیلی : متخصص قلب و عروق _ فلوشیپ اینترونشن
سال ریاست بیمارستان : 1373 - 1375

 

 

 

نام و نام خانوادگی : دکتر حسین عراقی زاده

رشته تحصیلی : متخصص بیهوشی
سال ریاست بیمارستان : 1375/06- 1378/08

 

 

 

نام و نام خانوادگی : دکتر فردین فرمند

رشته تحصیلی : متخصص داخلی
سال ریاست بیمارستان : 1378/08 - 1379/01

 

 

 

نام و نام خانوادگی : دکتر سعید کشاورز

رشته تحصیلی : متخصص پوست و مو
سال ریاست بیمارستان : 1379/02 - 1383/02

 

 

 

نام و نام خانوادگی : دکتر مصطفی نادری

رشته تحصیلی : متخصص چشم پزشکی _ فلوشیپ قرنیه
سال ریاست بیمارستان : 1383/03 - 1387/08

 

 

 

نام و نام خانوادگی : دکتر سید محمد صادق مهدوی

رشته تحصیلی : پزشک عمومی _ MHM مدیریت بیمارستانی
سال ریاست بیمارستان : 1387/08 - 1392

 

 

 

نام و نام خانوادگی : دکتر علیرضا جلالی فراهانی

رشته تحصیلی : فوق تخصصی بیهوشی قلب
سال ریاست بیمارستان : 1392 - 1395/07

 

 

 

نام و نام خانوادگی : دکتر حمید رضا تقی پور

رشته تحصیلی : فوق تخصص جراحی قلب
سال ریاست بیمارستان : 1395/07 تا 1396/11

 

 

نام و نام خانوادگی : دکتر حسین صمدی نیا

رشته تحصیلی : پزشک عمومی،نانوتکنولوژی پزشکی
سال ریاست بیمارستان : 1396/11 تا کنون