بوفه

bofe_fw.png
IMG_4315.jpgIMG_4317.jpgIMG_4322.jpg

بوفه مذکور در حیاط اورژانس مستقر می باشد که با فروش و ارائه ساندویچ های سرد و گرم و خوراکی های مختلف و نوشیدنی از بیماران و مراجعه کنندگان پذیرایی به عمل می آورد.

return.png