مسیر اتوبوس

bus_fw.png

میدان ولیعصر  میدان ونک  اتوبوس های آزادی  ایستگاه بیمارستان
میدان تجریش  میدان ونک  اتوبوس های جمهوری  ایستگاه بیمارستان
میدان جمهوری به مقصد میدان ونک  ایستگاه بیمارستان
میدان آزادی به مقصد میدان ونک  ایستگاه بیمارستان
میدان انقلاب  میدان ونک  ایستگاه بیمارستان
فرودگاه مهرآباد  میدان ونک  ایستگاه بیمارستان

MAPHOSPITAL2.jpg

مسیر اتوبوس های BRT

میدان ولیعصر : خط 7 جنوب به شمال در ایستگاه م ولیعصر واقع در خ ولیعصر نبش کوچه فرخی جنوب به شمال را سوار شوید . و در ایستگاه میدان ونک واقع در خ ولیعصر ، نرسیده به میدان ونک ، قبل از خ آبگینه ، جنوب به شمال پیاده شوید . به سمت خیابان ملاصدرا ایستگاه بیمارستان پیاده شوید .

میدان جمهوری : خط 7 جنوب به شمال در ایستگاه جمهوری واقع در خ ولیعصر نرسیده به خ جمهوری جنوب به شمال را سوار شوید . و در ایستگاه میدان ونک واقع در خ ولیعصر ، نرسیده به میدان ونک ، قبل از خ آبگینه  ، جنوب به شمال پیاده شوید . به سمت خیابان ملاصدرا ایستگاه بیمارستان پیاده شوید .

میدان انقلاب : خط 7 جنوب به شمال در ایستگاه انقلاب واقع در خ ولیعصر ، قبل از خ انقلاب ، جنوب به شمال را سوار شوید و در ایستگاه میدان ونک واقع در خ ولیعصر ، نرسیده به میدان ونک ، قبل از خ آبگینه  ، جنوب به شمال پیاده شوید . به سمت خیابان ملاصدرا ایستگاه بیمارستان پیاده شوید .

میدان تجریش : خط 7 شمال به جنوب در ایستگاه پایانه تجریش واقع در پایانه تجریش را سوار شوید . و در ایستگاه سه راه ونک واقع در خ ولیعصر ، نرسیده به میدان ونک ، بعد از خ براداران شریفی ، شمال به جنوب پیاده شوید . به سمت خیابان ملاصدرا ایستگاه بیمارستان پیاده شوید .

تنظیم و درج : مهندس مینا قمری علمداری