بیمه های طرف قرارداد

bimeh_fw.png

ردیف نام سازمان نوع قرارداد سهم پرداختی بیمار
1 خدمات درمانی نیروهای مسلح بستری با دفترچه رایگان
2 خدمات درمانی نیروهای مسلح سرپایی با دفترچه 10% تا 30% فرانشیز
3 بانک تجارت بستری طبق شرح معرفی نامه
4 بانک تجارت سرپایی با دفترچه رایگان
5 بانک صادرات بستری طبق شرح معرفی نامه
6 بانک صادرات سرپایی با دفترچه رایگان
7 بانک سپه بستری طبق شرح معرفی نامه
8 بانک سپه سرپایی با دفترچه رایگان
9 بانک صنعت و معدن بستری طبق شرح معرفی نامه
10 بانک صنعت و معدن سرپایی با دفترچه رایگان
11 بانک کشاورزی بستری طبق شرح معرفی نامه
12 بانک کشاورزی سرپایی با دفترچه رایگان
13 بانک مرکزی بستری طبق شرح معرفی نامه
14 بانک مرکزی سرپایی با دفترچه رایگان
15 بانک ملت بستری طبق شرح معرفی نامه
16 بانک ملت سرپایی با دفترچه رایگان
17 بانک رفاه بستری طبق شرح معرفی نامه
18 بانک رفاه سرپایی با دفترچه رایگان
19 بانک مسکن بستری طبق شرح معرفی نامه
20 بانک مسکن سرپایی با دفترچه رایگان
21 بانک توسعه صادرات بستری طبق شرح معرفی نامه
22 بانک توسعه صادرات سرپایی با دفترچه رایگان
23 بیمه آسیا بستری طبق شرح معرفی نامه
24 بیمه ایران بستری طبق شرح معرفی نامه
25 بیمه البرز بستری طبق شرح معرفی نامه
26 بیمه پارسیان بستری طبق شرح معرفی نامه
27 بیمه پاسارگاد بستری طبق شرح معرفی نامه
28 بیمه دانا بستری طبق شرح معرفی نامه
29 بیمه رازی بستری طبق شرح معرفی نامه
30 بیمه سینا بستری طبق شرح معرفی نامه
31 بیمه معلم بستری طبق شرح معرفی نامه
32 بیمه آرمان بستری طبق شرح معرفی نامه
33 بیمه کارآفرین بستری طبق شرح معرفی نامه
34 بیمه کوثر بستری طبق شرح معرفی نامه
35 بیمه کمک رسان ایران Sos بستری طبق شرح معرفی نامه
36 بیمه ملت بستری طبق شرح معرفی نامه
37 بیمه ما بستری طبق شرح معرفی نامه
38 بیمه میهن بستری طبق شرح معرفی نامه
39 بیمه نوین بستری طبق شرح معرفی نامه
40 جانبازان و خانواده معظم شهدا
(تحت پوشش بیمه ایران)
بستری طبق شرح معرفی نامه
41 بیمه پانزده خرداد بستری طبق شرح معرفی نامه
42 بیمه پانزده خرداد سرپایی طبق شرح معرفی نامه
43 شرکت پنها (هلکوپتر سازی) بستری طبق شرح معرفی نامه
44 شرکت پنها (هلکوپتر سازی) سرپایی با دفترچه رایگان
45 شرکت شهر سالم بستری طبق شرح معرفی نامه
46 شرکت شهر سالم سرپایی شاغلین با دفترچه 10% فرانشیز
بازنشستگان و جانبازان رایگان
47 صنایع هواپیمایی ایران بستری طبق شرح معرفی نامه
48 صنایع هواپیمایی ایران سرپایی طبق شرح معرفی نامه
49 شرکت صنعت و معدن نوین (فولاد) بستری طبق شرح معرفی نامه
50 صدا و سیما بستری طبق شرح معرفی نامه
51 صدا و سیما سرپایی تا سقف دو میلیون ریال با دفترچه
(شاغلین 10% و بازنشستگان 20% فرانشیز)
52 مجلس شورای اسلامی بستری طبق شرح معرفی نامه
53 مجلس شورای اسلامی سرپایی با کارت سلامت رایگان
54 موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران بستری طبق شرح معرفی نامه
55 نهاد ریاست جمهوری بستری طبق شرح معرفی نامه
56 نهاد ریاست جمهوری سرپایی طبق شرح معرفی نامه
57 هواپیمایی آسمان بستری طبق شرح معرفی نامه
58 هواپیمایی هما بستری طبق شرح معرفی نامه
59 هیئت امنا صرفه جویی ارزی بستری طبق شرح معرفی نامه
60 تامین اجتماعی بستری 10%فرانشیز مابه تفاوت
61 تامین اجتماعی سرپایی 30%فرانشیز
62 نیروی مقاومت بسیج بستری طبق تعرفه نیروهای مسلح پرداخت شود
63 نیروی مقاومت بسیج سرپایی طبق تعرفه نیروهای مسلح پرداخت شود
64 خدمات درمانی (بیمه سلامت) بستری پیوند کلیه
65 خدمات درمانی (بیمه سلامت) بستری عوارض پیوند 10% فرانشیز

 

تنظیم و درج : مهندس مینا قمری علمداری