اخبار و رویدادها - آرشیو

شورای مدیران

شورای مدیران

جلسه با حضور مدیران بیمارستان ومدیریت نمایندگی ولی فقیه حاج آقا ذبیحی وبا ریاست آقای دکتر تقی پور معاونت محترم درمان در سالن امام علی (ع) برگزار گردید

ادامه مطلب