آرشیو اخبار

معرفی مدیریت نظارت بر درمان

معرفی مدیریت نظارت بر درمان

مدیریت نظارت بر درمان ،زیر مجموعه مدیریت درمان بیمارستان می باشد که بر کلیه امور درمانی بیمارستان رسیدگی می نماید تا کلیه اقدامات تشخیصی و درمانی مورد نیاز در سریعترین زمان ممکن و با بالاترین کیفیت در بیمارستان جهت بیماران عزیز برآورده گردد.

ادامه مطلب