نشریه ( MEPP ، نوشتار بازدارنده از خطاهای دارویی ) ویژه بهمن ۹۶ ، نسخه دوم بهمن

نشریه ( MEPP ، نوشتار بازدارنده از خطاهای دارویی ) نسخه دوم ویژه بهمن ۹۶ بارگزاری گردید .

تعداد بازدید:۶۴۵

 

هوالشافی

 

 

نشریه ( MEPP ، نوشتار بازدارنده از خطاهای دارویی ) نسخه دوم ویژه بهمن 96 با رویکرد معرفی دو فراورده مشابه از نظر ظاهری تقدیم حضورتان می گردد .

 

 

دکتر محمد سعیدی ( سوپروایزر اعتبار بخشی و ایمنی بیمار مدیریت دارو و لوازم پزشکی مصرفی )

 

کلید واژه ها: بیمارستان بقیه اللهنشریه MEPPپیشگیری از خطا


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل

۳ رای

نظر شما :