سنجه های تیم های حاکمیتی

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۱۶:۵۳ کد خبر : ۴۱۶ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۱۰۶۱
برای مشاهده جزئیات برروی ادامه کلیک کنید
سنجه های تیم های حاکمیتی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بقیه ا...الاعظم (عج)

سنجه های تیم های حاکمیتی و مدیریت اجرایی مورد بررسی کلی قرار گرفتند. سنجه های سند استراتژیک بیمارستان ، چارت سازمانی بیمارستان تصویب، برنامه و بودجه های عملکردی با مجوزهای بیمارستان، سیاستها، ارتقای سلامت در حوزه کارکنان و بیماران، گزارشگیری و پاسخگویی ایمنی بیمار و … بازدیدهای مدیریتی ، کمیته های بیمارستان، نظارت بر پیمانکاران، نظارت بر هزینه‌های دارو و درمان و نظارت مسئولین فنی بر قوانین و مقررات موجود مورد بررسی قرار گرفت.

درج توسط : موسی انگورانی


نظر شما :