بیمارستان بقیه الله الاعظم - تایید نسخ دارویی بیمه نیروهای مسلح
00:20  | چهارشنبه 7 تير 1396
 
 
تایید نسخ دارویی بیمه نیروهای مسلح

قابل توجه بیماران نیروهای مسلح 

تایید نسخ دارویی بیمه نیروهای مسلح در داروخانه درمانگاه این مرکز انجام می گردد.

شنبه 16 ارديبهشت 1396  10:13

آخرين تاريخ بازديد : سه شنبه 6 تير 1396  20:41:44
تعداد بازديد از اين خبر : 1278

کليد واژه هاي مرتبط : دارو ، بیمارستان بقیه الله ، بیمه نیروهای مسلح  ;