بیمارستان بقیه الله الاعظم - افتخار کسب رتبه اول پژوهشی
00:21  | چهارشنبه 7 تير 1396
 
 
افتخار کسب رتبه اول پژوهشی

 

افتخار کسب رتبه اول پژوهشی بیمارستان بقیه ا... (عج) در بین 41 مرکز آموزش درمانی و پژوهشی سطح کشور  بر اساس ارزیابی وزارت بهداشت که به حول و قوه الهی و با تلاش همکاران معاونت پژوهش و فن آوری بیمارستان بقیه ا... (عج) حاصل گردیده است توسط ریاست محترم بیمارستان و معاون محترم پژوهش و فن آوری در جلسه شورای مدیران اعلام گردید.

ریاست محترم با تبریک دستیابی به این مهم، برای کلیه همکاران معاونت پژوهش، محققین و پژوهشگران تلاشگر بیمارستان آرزوی موفقیت های روز افزون نمودند.

چهارشنبه 13 ارديبهشت 1396  14:17

آخرين تاريخ بازديد : سه شنبه 6 تير 1396  21:35:29
تعداد بازديد از اين خبر : 1054

کليد واژه هاي مرتبط : رتبه اول، پژوهش،افتخار کسب رتبه اول پژوهشی بیمارستان بقیه ا... (عج)، رتبه اول پژوهشی  ;