بیمارستان بقیه الله الاعظم - جلسه اعتبار بخشی
10:50  | پنجشنبه 8 تير 1396
 
 
جلسه اعتبار بخشی

بنام خدا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بقیه ا...الاعظم (عج)

جلسه بانام ویاد خدا آغاز شد  ابتداریاست محترم بیمارستان آقای دکتر جلالی در خصوص اجرای برنامه ها واستانداردها ی اعتبار بخشی تاکید داشتندوبا توجه به اینکه کمتر از دوماه به زمان ارزیابی سالانه بیمارستان باقی مانده است جدیت وتلاش بیشتر راتوصیه کردندوهمچنین از معاونین ومدیران خواستند که مستندات واجرائیات مربوط به استاندارد در قالب مشخص شده تدوین وبا مدیریت بهبود کیفیت وایمنی بیمار همکاری وهماهنگی لازم را داشته باشند.

درج توسط : موسی انگورانی

چهارشنبه 15 دى 1395  9:16

آخرين تاريخ بازديد : پنجشنبه 8 تير 1396  6:43:56
تعداد بازديد از اين خبر : 3700