بیمارستان بقیه الله الاعظم - کمیته اخلاق پزشکی
08:38  | دوشنبه 2 اسفند 1395
 
 
کمیته اخلاق پزشکی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بقیه ا...الاعظم (عج)

جلسه بانام ویاد خدا آغاز گردید .در ابتدا آقای دکتر مصری طرح موضوع نمودند ودرجهت ادامه تدوین کدهای اخلاقی با حاضرین به بحث وگفتگو پرداختند

سپس درخصوص توصیه های بیماران بر خانواده ووکالت خود توضیحاتی داده شد ودرادامه مقررگردیددرخصوص مسائل

شرعی بیماران (ضرورت وصیت نامه برای بیماران پر خطر )  در کمیته موازین شرعی بحث وگفتگو شود.

درج توسط : موسی انگورانی

شنبه 11 دى 1395  11:32

آخرين تاريخ بازديد : يکشنبه 1 اسفند 1395  21:34:2
تعداد بازديد از اين خبر : 1407