بیمارستان بقیه الله الاعظم - کمیته اطلاعات سلامت
17:20  | چهارشنبه 4 اسفند 1395
 
 
کمیته اطلاعات سلامت

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بقیه ا...الاعظم (عج)

جلسه با نام ویاد خدا آغاز شد در این نشست که با حضور اعضای کمیته برگزار گردید مباحثی چون ارائه گزارش جلسه

جامع اطلاعات سلامت در دانشگاه شهید بهشتی ،تعیین تکلیف اوراق بالینی ،بررسی راهکارهای اجرایی حذف لیبل ،تغییر شیفتهای

icu،چگونگی استفاده از کلمات اختصاری وسایر موارد مرتبط با جلسه مورد بحث وبررسی قرار گرفت .

درج توسط : موسی انگورانی

شنبه 11 دى 1395  10:48

آخرين تاريخ بازديد : چهارشنبه 4 اسفند 1395  4:53:9
تعداد بازديد از اين خبر : 1341