بیمارستان بقیه الله الاعظم - کمیته اتاق عمل
07:51  | چهارشنبه 3 خرداد 1396
 
 
کمیته اتاق عمل

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بقیه ا...الاعظم (عج)

جلسه باتلاوتی چند از کلام ا...مجید شروع شد . سپس الزامات مربوط به ایمنی بیماران دراقدامات تهاجمی خارج از  حیطه اتاق عمل توسط اساتید گروههای تخصصی و مسئولین محترم بخشها مورد بحث و بررسی قرار گرفت ودرخصوص نقص موارد مندرج در الزامات ، تصمیمات لازم اتخاذ و مصوبات جهت قرار گرفتن دردستور کار صادر شد .

درج توسط : موسی انگورانی 

سه شنبه 30 آذر 1395  9:59

آخرين تاريخ بازديد : چهارشنبه 3 خرداد 1396  5:17:27
تعداد بازديد از اين خبر : 4213