بیمارستان بقیه الله الاعظم - کمیته اتاق عمل
06:40  | چهارشنبه 9 فروردين 1396
 
 
کمیته اتاق عمل

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بقیه ا...الاعظم (عج)

جلسه باتلاوتی چند از کلام ا...مجید شروع شد . سپس الزامات مربوط به ایمنی بیماران دراقدامات تهاجمی خارج از  حیطه اتاق عمل توسط اساتید گروههای تخصصی و مسئولین محترم بخشها مورد بحث و بررسی قرار گرفت ودرخصوص نقص موارد مندرج در الزامات ، تصمیمات لازم اتخاذ و مصوبات جهت قرار گرفتن دردستور کار صادر شد .

درج توسط : موسی انگورانی 

سه شنبه 30 آذر 1395  9:59

آخرين تاريخ بازديد : چهارشنبه 9 فروردين 1396  6:3:15
تعداد بازديد از اين خبر : 3865