جلسه تیم اجرایی

۲۳ بهمن ۱۳۹۵ | ۰۰:۰۷ کد خبر : ۳۹۱ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۲۲۵
جلسه تیم اجرایی
جلسه تیم اجرایی

جلسه باآیاتی چند از کلا م ا... مجید آغاز شد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بقیه ا...الاعظم (عج)

درابتدا آقای دکتر تقی پور موضوع جلسه را با سوال در مورد اعضاء تیم اجرایی بیمارستان آغاز نمودند.

درادامه برنامه های بهبود درراند های ایمنی توسط آقای دکتر خسروی و سرکار خانم محمد خانی ارائه گردید که مورد بحث وبررسی اعضاء قرار گرفت مواردی از قبیل استقرار داروساز بالینی دربخشها ی مراقبتهای ویژه وصدور کارت شناسایی برای بیماران شیمی درمانی و دیالیز مطرح شد همچنین انتقال بیماران به اتاق عمل و بلعکس توسط پرستار نیز مورد پذیرش اعضاء قرار گرفت .

درج توسط : موسی انگورانی  


نظر شما :