برگزاری جلسه کمیته دارو و درمان

۲۲ بهمن ۱۳۹۵ | ۰۰:۰۹ کد خبر : ۳۸۹ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۳۷۱
برگزاری جلسه کمیته دارو و درمان
برگزاری جلسه کمیته دارو و درمان

برگزاری جلسه کمیته دارو و درمان

 

(تدوین فرمول های تجهیزات پزشکی مصرفی)

(تدوین باز نگری لیست داروهای ضروری وحیات بخش)

(سنجه های اعتباربخشی مدیریت داروتجهیزات مصرفی)

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بقیه ا...الاعظم (عج)

 کمیته دارو و درمان با حضور آقای دکتر امیری معاونت درمان و اعضاء کمیته دارودرمان با موضوعات فوق برگزار گردید وگزارش بازدید از بخش های مختلف ونواقص آن درجلسه مطرح ومورد بررسی قرار گرفت در این جلسه مقرر گردید یک تیم شامل کارشناسان بخش داروئی و مسئولین فنی بیمارستان در اسرع وقت تعیین گردد وبازدید های دوره ای از بخش های مختلف درخصوص اجرای موضوعات مصوب داشته باشند .

درج توسط : موسی انگورانی  

 


نظر شما :