گزارش اقدامات انجام شده برای اعتبار بخشی سال 1395

۲۰ دی ۱۳۹۵ | ۱۲:۴۵ کد خبر : ۳۷۴ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۲۰۱
گزارش اقدامات انجام شده برای اعتبار بخشی سال 1395
گزارش اقدامات انجام شده برای اعتبار بخشی سال 1395

شروع برنامه آمادگی برای 50 روز آینده و بررسی استانداردهای الزامی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بقیه ا... الاعظم (عج)

جلسه با نام و یاد خداوند متعال آغاز شد. در ابتدا ریاست محترم بیمارستان دکتر علیرضا جلالی توضیحاتی راجع به ارزیابی پیش رو دادند، اردوکشی اعتباربخشی به مدت یکماه انجام میپذیرد که در روزهای دوشنبه جلساتی جهت ارائه گزارش سنجه ها برگزار می شود، جهت آمادگی لازم برای ارزیابی وزارت بهداشت معاونت ها و مدیریت ها در این جلسه حضور بهم رسانند.

سپس آقای مهندسی امینی به شرح مختصری از چگونگی ارزیابی و سامانه وزارت بهداشت پرداختند و عنوان کردند سنجه های الزامی الویت اولیه را دارند. در ادامه به بحث و بررسی 25 مورد از 62 سنجۀ الزامی پرداختند و مقرر شد تمام معاونت ها و مدیریت ها به انجام و رفع نواقص سنجه های الزامی بپردازند. در انتها آقای دکتر جلالی ضمن تشکر و قدردانی از کلیه همکاران تاکید کردند الویت اول، انجام سنجه های الزامی می باشد. جلسه با ذکر صلوات خاتمه یافت.

درج توسط : موسی انگورانی


۱ رای

نظر شما :