جلسه تلفیق بررسی سند انتظار سپاه از دانشگاه بقیه ا...

۱۱ دی ۱۳۹۵ | ۱۳:۰۸ کد خبر : ۳۶۹ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۲۰۹
جلسه تلفیق بررسی سند انتظار سپاه از دانشگاه بقیه ا...
جلسه تلفیق بررسی سند انتظار سپاه از دانشگاه بقیه ا...

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بقیه ا...الاعظم (عج)

جلسه با نام ویاد خدا آغازگردید در ابتدا فرماندهی محترم دانشگاه جناب آقای دکتر جلالی ضمن خوش آمد گویی وخیر مقدم به سردار تولایی رئیس مرکزبررسی های راهبردی سپاه ودیگر میهمانان گرامی در موردموضوع جلسه سخنانی راایراد نموده وارائه گزارش بررسی های اولیه رابه دبیر اصلی هماهنگ کننده اتاقهای فکردانشگاه بقیه ا... آقای مهندس نواحی سپردندسپس آقای مهندس نواحی گزارش مختصری از روند تشکیل وبرگزاری جلسات اتاق فکر(هیئت های اندیشه ورزی )ارائه نمودندودر مورد تک تک موارد بررسی شده توضیحاتی دادندودرحین ارائه مطالب آقای دکتر جلالی ،سردارتولایی،اساتیدوحاضرین به جهت تکمیل موارد ارائه شده به بحث وتبادل نظر پرداختند.در آخر مقررگردیدکه جلسات به صورت مستمرهر3الی4هفته یک بارتاتکمیل نهایی سند توسط کارگروه های تلفیق ادامه یابد.

درج توسط : موسی انگورانی

 


نظر شما :