جلسه تبیین فرآیند خوشایندسازی زایمان طبیعی

۱۱ دی ۱۳۹۵ | ۱۳:۰۷ کد خبر : ۳۶۸ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۳۵۶
جلسه تبیین فرآیند خوشایندسازی زایمان طبیعی
جلسه تبیین فرآیند خوشایندسازی زایمان طبیعی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بقیه ا...الاعظم (عج)

جلسه با نام ویاد خدا آغاز گردید در ابتدا معاون محترم درمان جناب آقای دکتر تقی پور ضمن خیر مقدم بر حساسیت موضوع واجرایی شدن موارد آن  تاکید کردندسپس دبیرجلسه آیتم های برنامه ریزی شده وقرار به اجرا راکه به شرح ذیل می باشد قرائت کردند1-ایجاد فضای مناسب جهت زایمان (LDR (2-کاهش درد زایمان از طریق ایجاد شرایط اقامت همراه ،ایجاد تصویر های ذهنی مثبت جهت انحراف فکر از درد، استفاده از توپتولد،گرما وسرما درمانی ،رایحه درمانی استفاده از تنش،وروشهای اسپینال3-تکریم مادر باردار ،از آنجایی که زایمان یک فرآیند طبیعی می باشدو برای اینکه این فرآیند طبیعی را در نظر مادرخوشایند نماییمباید از طریق تکریم ورعایت حقوق وی این امر را انجام دهیمدر پایان حاضرین در مورد مباحث مطرح شده به تبادل نظر پرداختند.

درج توسط : موسی انگورانی

 


نظر شما :