کمیته اتاق عمل

۳۰ آذر ۱۳۹۵ | ۱۳:۲۹ کد خبر : ۳۶۱ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۴۱۴
بررسی رعایت الزامات ایمنی بیماران دراقدامات تهاجمی خارج از حیطه اتاق عمل
کمیته اتاق عمل

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بقیه ا...الاعظم (عج)

جلسه باتلاوتی چند از کلام ا...مجید شروع شد . سپس الزامات مربوط به ایمنی بیماران دراقدامات تهاجمی خارج از  حیطه اتاق عمل توسط اساتید گروههای تخصصی و مسئولین محترم بخشها مورد بحث و بررسی قرار گرفت ودرخصوص نقص موارد مندرج در الزامات ، تصمیمات لازم اتخاذ و مصوبات جهت قرار گرفتن دردستور کار صادر شد .

درج توسط : موسی انگورانی 


نظر شما :