کمیته رضایت مندی

۲۹ آذر ۱۳۹۵ | ۱۳:۳۱ کد خبر : ۳۶۰ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۳۲۷
کمیته رضایت مندی
کمیته رضایت مندی
به گزارش روابط عمومی بیمارستان بقیه ا...الاعظم (عج)

جلسه با تلاوتی چند از کلا ا... مجید شرو ع شد ابتدا نظام مدیریت شکایات دربیمارستان مطرح شد و درادامه چالش های مرتبط با این نظام مطرح وراه کارهایی پشنهاد شد . درادامه انتظارات مدیریت های مختلف درارتباط با نظام مدیریت شکایات مطرح و راه کار های پیشنهادی ارائه شد . درادامه جلسه پرسشنامه رضایت سنجی همراه مطرح وبا اصلاحات مصوب شد .

درج توسط  : موسی انگورانی   


نظر شما :