جلسه پایش عملکرد پزشکان

۱۷ آذر ۱۳۹۵ | ۱۲:۵۳ کد خبر : ۳۴۴ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۳۸۵
جلسه پایش عملکرد پزشکان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بقیه ا...الاعظم (عج)

جلسه هم اندیشی جهت پایش عملکرد پزشکان وسنجه های اعتبار بخشی با تلاوتی چند از کلام ا... مجید شروع شد

سپس آقای دکتر امیری معاون درمان مطالبی بیان کردند .

حضور به موقع درمحل کار، حضور در کنفررانسها ، جلسات دعوت شده و راندایمنی ، حضور دربخش جهت ویزیت

رعایت اصول پرونده نویسی ، تکمیل کارت بستری، شرح حال وسیر بیماری ، شرح عمل و خلاصه پرونده

رعایت حقوق گیرندگان خدمت ، ویزیت بیمار در طی بستری( بخصوص بعد از عمل توسط اتند )، شنا خت پزشک توسط بیمار ، رضایتمندی بیمار از پزشک ،رضایت آگاهانه ،

شکایات و قصور پزشکی شکایات تایید شده واحکام کمیته ها

درج توسط : موسی انگورانی

 


نظر شما :