جلسه تیم اجرایی

۰۲ آذر ۱۳۹۵ | ۱۴:۵۵ کد خبر : ۳۳۶ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۳۳۳
جلسه تیم اجرایی

aبررسی استانداردهای مدیریت منابع انسانی در سنجه های اعتبار بخشی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بقیه ا...الاعظم (عج)

جلسه  با تلاوتی چند از کلام ا... مجید شروع شد . سپس آقای دکتر جلالی درخصوص اهمیت جلسات و دقت در تعیین دستور جلسات

مواردی را مطرح کردند وتاکید داشتند که جلسات تیم مدیریتی اجرایی مبتنی بر چالش های بیمارستان باشد و مصوبات سایر کمیته

های بیمارستان جهت تصمیم گیری و تعیین روند اجرایی دراین جلسات بررسی شود بعد ازآن آقای جواهر استانداردهای مدیریت

منابع انسانی را مطرح کردند والزاماتی که سنجه های اعتبار بخشی  می خواستند  مستندات لازم جهت تصویب تیم مدیریت اجرایی

ارائه دادند .

درج توسط : موسی انگورانی 


نظر شما :