جلسه کمیته بهبود کیفیت – تیم مدیریت اجرایی

۱۲ آبان ۱۳۹۵ | ۰۰:۴۸ کد خبر : ۳۲۴ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۳۰۶
جلسه کمیته بهبود کیفیت – تیم مدیریت اجرایی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بقیه ا... الاعظم (عج)

جلسه با تلاوت چندی از کلام ا... مجید شروع شد . سپس آقای دکتر جلالی ضمن تقویت تعاملات با رده های 

ستادی دانشگاه در خصوص حل مشکلات سازمان با کمک ستاد و رده ها تاکید کردند .

بعد از آن دستور جلسه مربوط به بررسی فرآیند های اصلی بیمارستان مطرح شد و فرآیند های اصلی بیمارستان

بر اساس موئلفه هایی هم چون ماموریت سپاه ، ایجاد ارزش افزوده ، تعامل با بیماران امتیازدهی شده و در

نهایت ده عنوان فرآیند اصلی بیمارستان در حوزه مدیریتی ،بالینی و غیر بالینی انتخاب و تایید و به تصویب

جلسه رسید .

درج توسط : موسی انگورانی


نظر شما :