بیمارستان بقیه الله الاعظم - آلبوم عکس--بیمارستان
00:33  | چهارشنبه 7 تير 1396
بیمارستان
بیمارستان: عکس شماره 1 / 12
ام آر آی
720 * 540 (36 KB) 
بیمارستان
بیمارستان: عکس شماره 2 / 12
رادیولوژی
720 * 540 (24 KB) 
بیمارستان
بیمارستان: عکس شماره 3 / 12
-
720 * 540 (50 KB) 
بیمارستان
بیمارستان: عکس شماره 4 / 12
غرفه خدمت
720 * 480 (51 KB) 
بیمارستان
بیمارستان: عکس شماره 5 / 12
بخش کودکان_1
720 * 540 (72 KB) 
بیمارستان
بیمارستان: عکس شماره 6 / 12
سی تی اسکن_1
720 * 540 (210 KB) 
بیمارستان
بیمارستان: عکس شماره 7 / 12
اتاق عمل_1
720 * 540 (67 KB) 
بیمارستان
بیمارستان: عکس شماره 8 / 12
آزمایشگاه
720 * 540 (57 KB) 
بیمارستان
بیمارستان: عکس شماره 9 / 12
اورژانس
720 * 540 (55 KB) 
بیمارستان
بیمارستان: عکس شماره 10 / 12
بخش VIP
720 * 540 (50 KB) 
بیمارستان
بیمارستان: عکس شماره 11 / 12
سالن انتظار
720 * 540 (69 KB) 
بیمارستان
بیمارستان: عکس شماره 12 / 12
-
720 * 540 (43 KB) 
1 2 3 4 5