بیمارستان بقیه الله الاعظم - راهنمای مراجعین-بیمه های طرف قرارداد
17:21  | چهارشنبه 4 اسفند 1395
ردیف نام سازمان نوع قرارداد سهم پرداختی بیمار
1 بانک تجارت سرپایی - بستری رایگان (با نسخه دفترچه)
2 بانک سپه بستری - سرپایی رایگان (با نسخه دفترچه)
3 بانک صادرات سرپایی % 20 رایگان (با نسخه دفترچه)
4 بانک صنعت و معدن بستری - سرپایی رایگان (با نسخه دفترچه)
5 بانک کشاورزی سرپایی رایگان (با نسخه دفترچه)
6 بانک مرکزی ایران سرپایی رایگان (با تأیید مالی)
7 بانک مرکزی ایران بستری رایگان (با نسخه دفترچه)
8 بانک ملت سرپایی رایگان (با نسخه دفترچه)
9 بانک ملت بستری % 20 رایگان (با نسخه دفترچه)
10 بنیاد 15 خرداد سرپایی طبق تأیید مالی
11 بیمه آتیه سازان بستری بر اساس شرح معرفی نامه
12 بیمه آسیا بستری بر ساس شرح معرفی نامه
13 بیمه ایران سرپایی رایگان (با تأیید مالی)
14 بیمه ایران بستری بر اساس شرح معرفی نامه
15 بیمه البرز بستری بر اساس شرح معرفی نامه
16 بیمه پارسیان بستری بر اساس شرح معرفی نامه
17 بیمه پاسارگاد بستری بر اساس شرح معرفی نامه
18 بیمه دانا بستری بر اساس شرح معرفی نامه
19 بیمه دی بستری بر اساس شرح معرفی نامه
20 بیمه رازی بستری بر اساس شرح معرفی نامه
21 بیمه سامان بستری بر اساس شرح معرفی نامه
22 بیمه سینا بستری بر اساس شرح معرفی نامه
23 بیمه معلم بستری بر اساس شرح معرفی نامه
24 سازمان خدمات درمانی نیرو مسلح بستری مطابق قرارداد
25 شرکت ارتباطات زیر ساخت بستری رایگان (با معرفی نامه)
26 شرکت ارتباطات سیار بستری رایگان (با معرفی نامه)
27 شرکت پنها (هلیکوپتر سازی) بستری - سرپایی رایگان (با نسخه دفترچه)
28 شرکت شهر سالم(شهرداری) سرپایی % 10 رایگان (با نسخه دفترچه)
29 شرکت فن آور اطلاعات بستری رایگان (با معرفی نامه)
30 شرکت کمک رسان آریا بستری بر اساس شرح معرفی نامه
31 صنایع هواپیمایی ایران بستری رایگان (با معرفی نامه)
32 صنایع هواپیمایی ایران سرپایی رایگان (با تأیید مالی)
33 صندوق رفاه کیش بستری رایگان
34 صندوق رفاه کیش سرپایی % 10 رایگان
35 فدراسیون پزشکی و ورزشی بستری بر اساس شرح معرفی نامه
36 کارکنان پیمانی بیمه ایران سرپایی % 20
37 کارکنان شرکت ملی نفتکش سرپایی 15% رایگان
38 کارکنان وزارت نیرو سرپایی % 20 رایگان
39 مجلس شورای اسلامی سرپایی رایگان (با تأیید مالی)
40 مجلس شورای اسلامی بستری رایگان (با معرفی نامه)
41 معاونت دانشجویی بقیة الله سرپایی رایگان (با تأیید مالی)
42 موسسه حمایت از کودکان سرطانی بستری رایگان
43 موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران بستری بر اساس شرح معرفی نامه
44 نهاد ریاست جمهوری سرپایی رایگان (با تأیید مالی)
45 نهاد ریاست جمهوری بستری رایگان (با معرفی نامه)
46 نیروی مقاومت بسیج بستری رایگان (با معرفی نامه)
47 هواپیمایی آسمان بستری رایگان
48 هواپیمایی هما بستری رایگان
49 هیئت امناء صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران بستری رایگان (پیوند کلیه و پیوند حلزون گوش)
50 جانبازان % 25 به بالا سرپایی رایگان (با تأیید مالی)
51 خانواده شهدا سرپایی رایگان (با تأیید مالی)
52 تامین اجماعی سرپایی-بستری سرپایی:30% و بستری:10%
تعداد بازديد از اين صفحه : 44864