بیمارستان بقیه الله الاعظم - درمانگاه-راهنمای طبقات درمانگاه
19:32  | جمعه 4 فروردين 1396