بیمارستان بقیه الله الاعظم - درمانگاه-راهنمای طبقات درمانگاه
15:35  | جمعه 8 ارديبهشت 1396