بیمارستان بقیه الله الاعظم - درباره بیمارستان-چشم انداز بیمارستان
17:24  | چهارشنبه 4 اسفند 1395

سرآمد در ارائه بهترین نتایج بالینی در منطقه و قابل اعتمادترین بیمارستان برای بهبودی و ارتقاء سلامت بیماران در کشور خواهد بود .

تعداد بازديد از اين صفحه : 8997