تصاویر درمانگاه

۲۶ اسفند ۱۳۹۳ ۴۰
کلینیک اطفال_1
کلینیک اطفال_2
خانه اسباب بازی
زنان و زایمان_1 کلاس های آموزشی ویژه مادران باردار
زنان و زایمان_2
آزمایشگاه
اتاق عمل_1
چشم پزشکی
دندانپزشکی
گوش ، حلق و بینی
سونوگرافی
سالن انتظار_1
سالن انتظار_2
اتاق معاینه
رستوران
کافی شاپ
بازتوانی قلب
-
-
-
-
ICU
راهنمای طبقه
سالن انتظار_3
-
-
کلینیک اطفال_3
کلینیک اعصاب و روان
کلینیک اطفال_4
-
کلینیک جراحی عمومی
دندانپزشکی_2
دندانپزشکی_3
درمانگاه داخلی
-
-
راهرو درمانگاه
سالن انتظار_4
-
-