تصاویر بیمارستان

۲۵ اسفند ۱۳۹۳ ۵۵
ام آر آی
رادیولوژی
دکتر علیرضا جلالی                 (ریاست بیمارستان)
-
غرفه خدمت
بخش کودکان_1
سی تی اسکن_1
اتاق عمل_1
آزمایشگاه
اورژانس
بخش VIP
سالن انتظار
-
ICU_1
استریل
آرایشگاه
بوفه اورژانس_1
بوفه اورژانس_2
فیلمبرداری تولد
رستوران_1
رستوران_2
اتاق عمل_2
نمای بیمارستان
محوطه بیمارستان
-
کاشت حلزون
اتاق عمل
سی تی اسکن
ICU_2
سنگ شکن
سی تی اسکن_2
اتاق عمل_3
-
-
-
راهرو بیمارستان
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
اورژانس_2
-
-
-
-
-