جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷
A A

خدمات فناوری اطلاعات

  • ۱ اردیبهشت
    جلسه کمیته تعرفه وپرداخت
  • ۳ اردیبهشت
    جلسه ارائه راهکارهای پیشنهادی ارتقای فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان
ارتباط مستقیم با ریاست
گردشگری سلامت
حمایت برون پیکر حیات
کارگاه آموزشی مدیریت دارو و لوازم مصرفی پزشکی
دانلود فایل
سامانه رضایتمندی از عملکرد
پرسش و پاسخ متداول