بیوگرافی

                                                                                               

نام و نام خانوادگی :        دکتر حمیدرضا تقی پور

تلفن :                              

  • همراه :                  09031487954
  • محل کار:               81261 021

ایمیل :                              dr_htaghipour@yahoo.com

تاریخ تولد :                       1344

ملیت :                                ایرانی

   

جراحی قلب و عروق:  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، ایران 


جراحی عمومی:         دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران


پزشکی:                     دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

   

گواهی هیئت ملی جراحی قلب و عروق ایران سپتامبر 2005

گواهی هیئت مدیره عمومی جراحی عمومی ایران سپتامبر 1998

گواهی ملی قبل از هیئت مدیره جراحی عمومی ایران سپتامبر 1998

MD در پزشکی مارس 1993

 

                september 2017